Blog

odpady kablowe

Odpady kablowe to wszelkiego rodzaju przewody stosowane przy instalacjach elektrycznych, kable telekomunikacyjne, transmisyjne, energetyczne itd. Generowane są nie tylko w przedsiębiorstwach przemysłowych, ale również w gospodarstwach domowych. Co z nimi zrobić? Jak je rozsądnie zagospodarować, aby nie zagrażały środowisku naturalnemu?

złom

Sprzedając złom na skupie, nie tylko pozbywamy się niechcianego przedmiotu, ale możemy na tym zarobić. Dzięki sprzedaniu złomu skupowi, może on zostać poddany przetworzeniu, co pozwala na zmniejszenie eksploatacji naturalnych złóż, a także ograniczyć zaśmiecanie planety. Jednak przy przyjmowaniu złomu do skupu, należy pamiętać o kilku rzeczach.

akumulator

Jedną z ważniejszych części w każdym samochodzie jest akumulator. Odpowiada on za magazynowanie energii elektrycznej oraz jej dostarczanie do odpowiednich obwodów elektrycznych samochodu.  Z czasem jednak się zużywa i wymaga wymiany na zupełnie nowy. Co zrobić z zużytym akumulatorem? Zanieść na Skup Złomu Andrzej Burczy. Pod żadnym pozorem nie należy wystawiać go na śmieci wraz z odpadami komunalnymi, bądź wyrzucać byle gdzie, ponieważ zawierają różne substancje toksyczne dla środowiska, w związku z czym wymagają dostarczenia do specjalnego punktu odbioru tego typu odpadów.

złom wsadowy

Mianem złomu nazywa się wszystkie przedmioty metalowe przeznaczone do wykorzystania w procesie recyklingu. Oddawanie do skupów wszelkiego rodzaju wyrobów metalowych, których się już nie używa, pozwala nie tylko zarobić pieniądze, pozbyć się niepotrzebnych rzeczy, ale także przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Aby usprawnić przetwarzanie złomu, powstał podział tego surowca ze względu na różne kryteria, które warto poznać przed wizytą w skupie.

metale żelazne złom

Skupy złomu zajmują się skupem różnego typu metali żelaznych oraz nieżelaznych. Dzięki sprzedaży metali w specjalnie przeznaczonych punktach, możemy nie tylko nieco zarobić, ale także przyczynić się do troski o środowisko. Materiały te są bowiem przetwarzane i wykorzystywane ponownie kolejny raz, co z kolei ogranicza procesy produkcyjne zanieczyszczające naszą planetę. Warto więc poznać typy metali żelaznych, które mogą otrzymać „drugie życie”.

Aluminium

Recykling cieszy się stałym zainteresowaniem, ponieważ zapewnia duże korzyści dla środowiska, jest sposobem na uporządkowanie otaczającej nas przestrzeni, a przy okazji stanowi także szansę na dodatkowy zarobek. Obrót surowcami wtórnymi – w tym i metalami kolorowymi – ma również coraz większe znaczenie dla szeroko pojętej gospodarki. Skup, a następnie recykling zużytych materiałów umożliwia pozyskanie ich za korzystniejszą cenę i przy znacznie mniejszym nakładzie pracy niż w kopalniach. Przy obrocie surowcami wtórnymi warto jednak posiadać szczegółową wiedzę o tym, co można oddać do skupu, a z czym lepiej się tam nie fatygować. Co w takim razie zaliczamy do metali kolorowych i jakie odpady je w sobie zawierają? Podpowiemy w poniższym wpisie.

makulatura

Za sprawą rozwijającej się technologii oraz sprawowanej przez nią masowej produkcji, papier stał się powszechnie dostępny artykułem, dedykowanym do różnych, często jednorazowych zastosowań. Sprawiło to jednak, że jest on również bardzo szybko zużywany i wyrzucany. Według wskazań GUS tylko w Polsce wytwarza się rocznie ponad 300 kg odpadów komunalnych na osobę, w tym około 35 kg makulatury. Dodatkowo przemysł celulozowo-papierniczy wywiera niezwykle duży, niekorzystny wpływ na środowisko. 

zbior zlomu

Kiedy produkty metalowe ulegają zniszczeniu lub zużyciu, są w takich sytuacjach albo wyrzucane, albo poddawane recyklingowi. Ponieważ metale są surowcami, które można wielokrotnie przetwarzać bez utraty ich właściwości fizykochemicznych, materiały pochodzące z recyklingu są tak samo chętnie wykorzystywane przez producentów i budowniczych jak metale kute ze świeżo wydobytych rud. Dzięki temu zjawisku zbieranie złomu stało się przedsięwzięciem nie tylko powszechnym, ale także wysoce zyskownym. Opłacalność zbierania złomu obejmuje również zasługi dla środowiska – recykling zmniejsza potrzebę przetwarzania złóż, co pozwala chronić zasoby naturalne i ograniczać działalność wydobywczą człowieka.

skup złomu

Obecnie znaczna część produkcji metali na świecie związana jest z ich recyklingiem – blisko 30% miedzi i aluminium pochodzi z odzysku, a nawet 40% dotyczy złomu stalowego. W przypadku ołowiu, rutenu oraz niobu ponad 50% metalu powstaje na drodze recyklingu.