Blog

złom elektroniczny

Złom elektroniczny, również nazywany e-złomem czy elektroodpadami, to termin odnoszący się do zużytego i niechcianego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ilość odpadów elektronicznych rośnie w zastraszającym tempie. Postęp technologiczny sprawia, że sprzęt szybko się starzeje i staje się nieaktualny, co prowadzi do stale wzrastającej ilości e-złomu.

zgniecione kostki złomu

Skupy złomu pełnią ważną rolę w szeroko rozumianym procesie gospodarki odpadami. Zajmują się one skupowaniem, segregowaniem oraz przetwarzaniem odpadów metali nieżelaznych i żelaznych. W Polsce istnieje wiele przedsiębiorstw działających w tej branży. Aby jednak legalnie prowadzić tego typu działalność, trzeba spełnić szereg wymogów określonych w przepisach prawa.

sortowanie elektroniki na skupie

Sprzęt elektroniczny i elektryczny jest nieodłącznym elementem naszego życia, a jego ilość stale rośnie. To sprawia, że z czasem coraz więcej urządzeń przestaje być potrzebnych, ulega awarii lub po prostu staje się przestarzałe. Skupy złomu to miejsca, w których można zbyć niepotrzebne elementy elektroniki.

metale do recyklingu

Recykling metali jest ważnym elementem działań na rzecz ochrony środowiska na całym świecie. Proces ten polega na zbieraniu i przetwarzaniu metali, a następnie ponownym wykorzystaniu ich w produkcji nowych materiałów i komponentów. Dzięki recyklingowi znacząco zmniejsza się ilość odpadów metalowych zalegających na wysypiskach śmieci.

studzienka kanalizacyjna

Współcześnie ochrona środowiska naturalnego ma ogromne znaczenie, a recykling materiałów wtórnych jest jednym z kluczowych działań w tym zakresie. W wielu domach znajdują się niepotrzebne lub zużyte przedmioty, których nie można tak po prostu wyrzucić na śmietnik. Sprzedawanie zalegających w piwnicach, schowkach lub na strychach rzeczy do skupu złomu jest świetnym rozwiązaniem – oznacza zresztą nie tylko udział w przetwarzaniu surowców, ale również korzyść finansową. Czy jednak wszystko można sprzedać?

elementy ze stali

Stal jest jednym z najważniejszych surowców wtórnych, które po przetworzeniu nadają się do ponownego wykorzystania w przemyśle. Przyjmowana w skupach złomu stal trafia do zakładów zajmujących jej przetapianiem, a następnie – jako materiał wsadowy lub niewsadowy – otrzymuje drugie życie w rozmaitych zakładach produkcyjnych. Złom stalowy przyjmowany w skupach może przybierać różną formę, a podstawowy podział dotyczy źródła jego pochodzenia. Wyróżniamy więc złom poamortyzacyjny oraz odpady produkcyjne.

sterta metalowych elementów na złomowisku

Recykling materiałów jest podstawą przeciwdziałania nadmiernemu eksploatowaniu naturalnych złóż oraz produkcji ogromnej ilości śmieci. Złom, rozumiany jako metalowe przedmioty, które kwalifikują się do przetworzenia, jest jednym z najcenniejszych surowców w tym zakresie. Odzyskiwany jest nie tylko z niepotrzebnych czy zużytych produktów, będących własnością osób prywatnych, ale przede wszystkim z przemysłu metalowego, maszynowego i środków transportu.

zgniecione puszki

Stal, żeliwo i metale kolorowe to cenne surowce, które – po przetworzeniu – nadają się do powtórnego wykorzystania. Pierwszym etapem efektywnego recyklingu materiałów metalowych jest oddanie ich do skupu złomu, gdzie są odpowiednio segregowane, a następnie przekazywane do przedsiębiorstw recyklingowych. Głównymi dostawcami surowców wtórnych są ogromne zakłady przemysłowe z branży maszynowej, motoryzacyjnej, budowlanej i przemysłu ciężkiego, regularnie dostarczające do skupów odpady poprodukcyjne i poprzemysłowe. Nie można jednak zapominać, że nawet najmniejsze działanie w zakresie właściwego gospodarowania odpadami ma wpływ na zmniejszenie stopnia eksploatacji naturalnych złóż i ilości śmieci.

kable

Niemal w każdym domu znajdują się jakieś zużyte lub niepotrzebne kable i przewody. Jeśli w pewnym momencie trafią one na wysypisko śmieci, będą rozkładały się setki lat, zanieczyszczając w tym czasie środowisko naturalne. O wiele lepszym rozwiązaniem jest oddanie tego rodzaju odpadów do skupu. Sprzedaż wiąże się bowiem z korzyścią finansową, a recykling przewodów elektrycznych przyczynia się do ograniczenia wydobycia nowych surowców.

obliczanie podatku

Obawa o konieczność zapłacenia podatku dochodowego powstrzymuje wiele osób od sprzedaży zalegających w domu czy w garażu odpadów. Tymczasem okazuje się, że w świetle prawa okazjonalne zbywanie przedmiotów przez osobę fizyczną nie jest obarczone obowiązkiem zapłaty podatku, w związku z czym cała kwota otrzymana w skupie złomu trafia do kieszeni sprzedawcy. Jeśli jednak transakcje odbywają się regularnie lub ich przedmiotem są rzeczy nabyte w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wówczas może to skutkować powstaniem przychodu, który osoba prywatna będzie musiała rozliczyć.