Blog

Aluminium

Recykling cieszy się stałym zainteresowaniem, ponieważ zapewnia duże korzyści dla środowiska, jest sposobem na uporządkowanie otaczającej nas przestrzeni, a przy okazji stanowi także szansę na dodatkowy zarobek. Obrót surowcami wtórnymi – w tym i metalami kolorowymi – ma również coraz większe znaczenie dla szeroko pojętej gospodarki. Skup, a następnie recykling zużytych materiałów umożliwia pozyskanie ich za korzystniejszą cenę i przy znacznie mniejszym nakładzie pracy niż w kopalniach. Przy obrocie surowcami wtórnymi warto jednak posiadać szczegółową wiedzę o tym, co można oddać do skupu, a z czym lepiej się tam nie fatygować. Co w takim razie zaliczamy do metali kolorowych i jakie odpady je w sobie zawierają? Podpowiemy w poniższym wpisie.

makulatura

Za sprawą rozwijającej się technologii oraz sprawowanej przez nią masowej produkcji, papier stał się powszechnie dostępny artykułem, dedykowanym do różnych, często jednorazowych zastosowań. Sprawiło to jednak, że jest on również bardzo szybko zużywany i wyrzucany. Według wskazań GUS tylko w Polsce wytwarza się rocznie ponad 300 kg odpadów komunalnych na osobę, w tym około 35 kg makulatury. Dodatkowo przemysł celulozowo-papierniczy wywiera niezwykle duży, niekorzystny wpływ na środowisko. 

zbior zlomu

Kiedy produkty metalowe ulegają zniszczeniu lub zużyciu, są w takich sytuacjach albo wyrzucane, albo poddawane recyklingowi. Ponieważ metale są surowcami, które można wielokrotnie przetwarzać bez utraty ich właściwości fizykochemicznych, materiały pochodzące z recyklingu są tak samo chętnie wykorzystywane przez producentów i budowniczych jak metale kute ze świeżo wydobytych rud. Dzięki temu zjawisku zbieranie złomu stało się przedsięwzięciem nie tylko powszechnym, ale także wysoce zyskownym. Opłacalność zbierania złomu obejmuje również zasługi dla środowiska – recykling zmniejsza potrzebę przetwarzania złóż, co pozwala chronić zasoby naturalne i ograniczać działalność wydobywczą człowieka.

skup złomu

Obecnie znaczna część produkcji metali na świecie związana jest z ich recyklingiem – blisko 30% miedzi i aluminium pochodzi z odzysku, a nawet 40% dotyczy złomu stalowego. W przypadku ołowiu, rutenu oraz niobu ponad 50% metalu powstaje na drodze recyklingu.

Skup złomu - obraz

Skup Złomu i Metali Kolorowych Andrzej Burczy - Blog